Netcad’in zengin Masaüstü CAD, GIS , Uzaktan Algılama, Analiz, Görselleştirme, Simülasyon ve Mühendislik çözümlerinin Tanıtım, Yardım ve Eğitim içerikleri bu bölümde yer alır.

Temel Uygulamalar

Analiz Araçları

 • ANALIST  — Temel ve ileri düzey yüzey, raster ve konumsal analizler
 • KORIDOR ANALIZI  — Koridor Analizi Uygulaması
 • NETHYDRO  — Havza yağış taşkın modelleme
 • NETWORK ANALIZI  — GIS Network Analizi Uygulaması
 • ZAMAN GEZGINI  — Zaman bilgisine sahip verilerin görselleştirilmesi

İmar ve Kadastro Uygulamaları

 • HESAP  — Temel Koordinat Hesapları ve Paftalama Yazılımı
 • NETMAP  — İmar ve Kadastro Uygulaması
 • NETCAP  — Otomatik İmar Durumu ve Çap Uygulaması
 • NETKAMU  — Yol / Kanal / Gölet Kamulaştırma Uygulaması
 • NETTOP  — Arazi Toplulaştırma Uygulaması 

Planlama ve Mühendislik Uygulamaları

 • PLANET  — Şehir ve Bölge Planlama Uygulaması
 • NETSURF  — Halihazır Harita ve Arazi Modelleme Uygulaması
 • NETPRO  — Yol / Kanal / Baraj Projelendirme Uygulaması
 • NETCAD WATER  — İçme Suyu Projelendirme Uygulaması
 • NETPRO ATIKSU  — Atıksu Projelendirme Uygulaması
 • NETCAD DS2  — Damla Sulama Uygulaması
 • NETPRO MINE  — Cevher Modelleme ve Maden İşletmeciliği Uygulaması
 • EXCANET  — Kazı Planı Uygulaması

Yardımcı Araçlar